Zápis z jesenného zasadnutia Snemu SMHL 2017 v Brumove

ilustračný obrázok - Zápis z jesenného zasadnutia Snemu SMHL 2017 v Brumove
Foto: ilustračné

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvolal na sobotu 25.11.2017 jesenné zasadnutie Snemu SMHL. Stretnutie delegátov hasičských družstiev po skončení ročníka 2017 sa uskutočnilo v priestoroch konferenčnej miestnosti Aréna hotelu v Brumove.

Snem SMHL prerokoval:

 1. Kontrolu plnenia uznesenia č. 19/3/2017,
 2. Správu o hospodárení za obdobie 1/2017 – 10/2017,
 3. Zhodnotenie 15. ročníka SMHL a odovzdanie ocenení za výkony v ročníku 2017,
 4. Návrhy, úpravy, doplnenie pravidiel,
 5. Prezentáciu záujemcov o zaradenie súťaže do SMHL 2018,
 6. Kalendár súťaží SMHL 2018.

Snem SMHL schválil:

 1. Návrhovú komisiu,
 2. Overovateľov zápisnice,
 3. Kalendár súťaží SMHL 2018.

Snem SMHL súhlasil:

 1. s výnimou Základného predpisu č. 7/2016 bod 2.2 pre SDH Francova Lhota.

Snem SMHL zobral na vedomie:

 1. Správu o hospodárení za obodobie 01/2017 – 10/2016,
 2. Rozdelenie finančných odmien za umiestnenie v SMHL 2017,
 3. Rozdelenie trofejí za výkony v roku 2017 a najobľúbenejšiu súťaž roku 2017,
 4. Prezentácie súťaže SDH Francova Lhota,
 5. Diskusné príspevky hasičských družstiev.